Over Sinergo

Sinergo Consultancy Partners is een innovatief adviesbureau, op het gebied van strategie, besturing, en informatie. Sinergo onderscheidt zich door de projectmatige aanpak met resultaatverantwoordelijkheid, waarbij op korte termijn meetbare resultaten geleverd worden.Professionaliteit, gedrevenheid en integriteit zijn de voornaamste elementen van onze identiteit. Sinergo geeft niet alleen adviezen, maar neemt ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid bij het doorvoeren van veranderingen.Onze klanten zijn (middel)grote ondernemingen, profit-organisaties, non-profitorganisaties en de overheid. Onze kennis en expertise binnen financiële instellingen, logistiek en publieke sector verzekert onze klanten van een oplossing die op maat is voor hun specifieke behoefte en sector.