Onze Visie

De afgelopen jaren hebben vrijwel alle organisaties grote investeringen gedaan om met behulp van nieuwe technologiën hun bestaande bedrijfsprocessen te optimaliseren. Vele organisaties naderen daarbij het punt waarbij de grenzen van deze optimalistie bereikt zijn. Verdere investeringen om het huidige proces verder te optimaliseren zullen daarbij niet zonder meer rendabel zijn. Sinergo neemt als uitgangspunt dat ieder bedrijfsproces een aaneenschakeling moet zijn van stappen die waarde toevoegen voor uw klanten of doelgroep (value stream).


Verdere optimalisatie die uw bedrijf of organisatie de komende jaren kan bereiken zal voortkomen uit het opnieuw uitvinden en definiëren van de value streams voor uw organisatie. Wij werken samen met onze klanten bij het opnieuw inrichten van een 'value stream' die waarde toevoegt voor de klanten, misssie en doelstellingen. Verbeteringen worden tot stand gebracht door het gestructureerd modeleren van deze processen waarbij beproefde methodologiën als een 'road map' dienen. Technologie wordt slechts toegepast indien dat nodig is om de doelstellingen tot stand te brengen.